Kraków

MAGDALENA BIEL ZAKŁAD PRODUKCJI GARMAŻERYJNEJ "MAGDALENKA"

Rydlówka 5,
30-363 Kraków

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

MAGDALENA BIEL ZAKŁAD PRODUKCJI GARMAŻERYJNEJ "MAGDALENKA"
Rydlówka 5
30-363 , Kraków
małopolskie
Polska