QMS PROJECTS

Al.Solidarności 115A ,
00-140 Warszawa


Dojedź

Opis firmy

Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. Produkcja wyrobów z papieru i tektury. Produkcja papieru i wyrobów z papieru. Produkcja artykułów piśmiennych. Produkcja tapet. Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury. Drukowanie gazet. Pozostałe drukowanie. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej. Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Wydawanie książek. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych). Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania. Pozostała działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych. Działalność agencji reklamowych.

Lokalizacja

Nazwa: QMS PROJECTS
Ulica: Al.Solidarności 115A
Kod pocztowy, miasto: 00-140, Warszawa
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska

Informacje o firmie

Adres E-mail: Wyślij wiadomość
Adres E-mail: Wyślij wiadomość
NIP: 5730000162 Pobierz raport o firmie
REGON: 002748725
Forma prawna: Zakład prywatny

Moje Notatki

Komentarze i opinie o

comments powered by Disqus

Warszawa