PRS WSCHÓD Sp. z o.o.

Wrońska 2,
20-327 Lublin

Specjalizujemy się w robotach górniczych. Wykonujemy drążenia i przebudowy wyrobisk chodnikowych i komorowych oraz wiercenie otworów wielkośrednicowych. Pracujemy w trudnych warunkach geologicznych, najwyższym zagrożeniu metanowym, pożarowym i wodnym, przy niebezpieczeństwie wybuchu Oferujemy swoje usługi również w kompleksowej realizacji inwestycji oraz remontów w zakresie budownictwa przemysłowego, ogólnego i górniczego, a także w remontach budynków zabytkowych. Posiadamy doświad

PRS WSCHÓD Sp. z o.o.
Wrońska 2
20-327, Lublin
lubelskie
Polska


http://wschod.com.pl
NIP:
REGON: 430949300
Spółka z o.o.