KAJET

Grochowska 204 lok. ,
04-357 Warszawa


Dojedź

Opis firmy

Produkcja artykułów piśmiennych. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Pozostała działalność wydawnicza. Działalność usługowa w zakresie informacji. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. Pozostała  indywidualna działalność usługowa.

Lokalizacja

Nazwa: KAJET
Ulica: Grochowska 204 lok.
Kod pocztowy, miasto: 04-357, Warszawa
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska

Informacje o firmie

Adres E-mail: Wyślij wiadomość
Adres E-mail: Wyślij wiadomość
NIP: 9521231586 Pobierz raport o firmie
REGON: 011940619
Forma prawna: Zakład prywatny

Moje Notatki

Komentarze i opinie o

comments powered by Disqus

Warszawa