Instytut Inicjatyw Pozarządowych

Przybyszewskiego 32/34,
01-824 Warszawa

Głównym zadaniem Instytutu Inicjatyw Pozarządowych jest rozwój sektora pozarządowego w Polsce. IIP inicjuje i wspiera różnorodne formy aktywności społecznej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalnośći edukacyjnej i oświatowej oraz wspieranie innych organizacji pozarządowych. Instytut Inicjatyw Pozarządowych jest Organizacją Pożytku Publicznego o nr KRS 0000245554.

Instytut Inicjatyw Pozarządowych
Przybyszewskiego 32/34
01-824, Warszawa
mazowieckie
Polska


http://www.ngos.pl
NIP:
REGON: 141121585
Fundacja