DAGA

Kapuściska 8 lok. 31,
85-807 Bydgoszcz


Dojedź

Opis firmy

Pozostała produkcja wyrobów. Wykonywanie instalacji elektrycznych. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych. Tynkowanie. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych. Roboty budowlane specjalistyczne. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski. Transport lądowy oraz transport rurociągowy. Transport drogowy towarów. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Działalność usługowa związana z wyżywieniem. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa .

Lokalizacja

Nazwa: DAGA
Ulica: Kapuściska 8 lok. 31
Kod pocztowy, miasto: 85-807, Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Kraj: Polska

Informacje o firmie

Adres E-mail: Wyślij wiadomość
Adres E-mail: Wyślij wiadomość
NIP: 9531416703 Pobierz raport o firmie
REGON: 091592403
Forma prawna: Zakład prywatny

Moje Notatki

Komentarze i opinie o

comments powered by Disqus

Bydgoszcz