AWANGARDA MEDIA GROUP

Stokłosy 2/4 lok. ,
02-787 Warszawa


Dojedź

Opis firmy

Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku. Introligatorstwo i podobne usługi. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji. Produkcja wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych wyrobów. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami. Wydawanie książek. Działalność wydawnicza. Działalność wydawnicza. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Działalność związana z projekcją filmów. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych. Nadawanie programów radiofonicznych. Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych. Działalność usługowa w zakresie informacji. Działalność usługowa w zakresie informacji. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem. Badania naukowe i prace rozwojowe. Reklama. Reklama. Reklama. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Działalność związana z reprezentowaniem mediów. Badanie rynku i opinii publicznej. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Działalność fotograficzna. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Edukacja. Działalność wspomagająca edukację. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką.

Lokalizacja

Nazwa: AWANGARDA MEDIA GROUP
Ulica: Stokłosy 2/4 lok.
Kod pocztowy, miasto: 02-787, Warszawa
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska

Informacje o firmie

Adres E-mail: Wyślij wiadomość
Adres E-mail: Wyślij wiadomość
NIP: 8231480441 Pobierz raport o firmie
REGON: 146274840
Forma prawna: Zakład prywatny

Moje Notatki

Komentarze i opinie o

comments powered by Disqus

Warszawa