Olsztyn

APLA FOTO/GRAFIKA

Pieczewska 8 lok. 2,
10-699 Olsztyn

Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA. Działalność agencji informacyjnych. Reklama. Reklama. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. Działalność związana z tłumaczeniami. Działalność organizatorów turystyki. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. Artystyczna i literacka działalność twórcza.

APLA FOTO/GRAFIKA
Pieczewska 8 lok. 2
10-699, Olsztyn
warmińsko-mazurskie
Polska

NIP:
REGON: 281464730
Zakład prywatny