Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji Kartografii Katastru i
al. Jana Pawła II 95A , 21-010 Łęczna (Nowy Dwór Mazowiecki)

GEO-TECH Usługi Geodezyjne
Jana Pawła II 74, 21-010 Łęczna (lubelskie)

Kategoria: Kartografia

Geolinia Piotr Król
Ks. Staszica 5/5, 21-010 Łęczna (lubelskie)

Kategoria: Usługi geodezyjne

Prace geodezyjne i kartograficzne.